Liên hệ với chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết vấn đề của bạn để chúng tôi có thể giới thiệu bạn gặp đúng người ngay khi có thể

BẢN QUYỀN © THIẾT BỊ Y TẾ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Văn phòng Hồ Chí Minh: Chung cư Him Lam Nam Khánh, phường 5, Quận 8, TP.HCM

Hotline :0989.36.36.41 | Email: phannguyenhoquangngai@gmail.com

Thông tin liên hệ:

Tên *
Số điện thoại *
Địa chỉ Email *
Câu hỏi *
0989.36.36.41
0989.36.36.41